Klachtenregeling UMZ

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van jouw wensen. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent. We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen. In eerste instantie kun je het bespreken met je directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kun je ook terecht bij onze externe klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. We huren deze klachtencommissie in via Klachtenportaal Zorg

 

Zo kom je in contact met de klachtencommissie:

 

Klachtenportaal Zorg
www.klachtenportaalzorg.nl
Telefoon: 0228-322205 (op werkdagen van 09:00 tot 12:00)
Postadres en bezoek op afspraak:
“Klachtenportaal Zorg”
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

 

Werkwijze klachtencommissie

  1. Je dient je klacht in bij het externe klachtenportaal (Klachtenportaal Zorg).
  2. Na het ontvangen van de klacht voor Klachtenportaal Zorg, krijgt de klacht een eerste beoordeling door het klachtenloket van KPZ. De klacht wordt in behandeling genomen en u ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht;
  3. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen over het verloop van de procedure. Afhankelijk van de complexiteit en uw wensen kiest Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris of directe voordracht voor de klachtencommissie. Indien u wenst dat de klacht direct voorgedragen wordt voor de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd;
  4. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht. Daarnaast krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van dat gesprek. Bent u tevreden met het resultaat, dan is de klacht afgehandeld;
  5. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, kunt u ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg;
  6. De klachtencommissie geeft, na gesprekken met beide partijen, een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht. Daarnaast geeft de klachtencommissie eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. De commissie onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding; Hierna is de klacht afgehandeld.

 

Onze klachtenregeling

We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtencommissie klachten behandelt. Je kunt de klachtenregelingen downloaden via onze website en opvragen bij jouw zorgprofessional.