UMZ zorg Amsterdam

Ambulante ondersteuning

Ambulante begeleiding betekent dat we je ondersteunen terwijl je gewoon thuis blijft wonen. Dat kan als je alleen woont, met een partner of bij je ouders. Als dat gewenst is, bieden we ook ondersteuning aan gezinsleden. Je krijgt een persoonlijke zorgprofessional die je ondersteunt bij al je zorgvragen. We kunnen je begeleiden bij het vinden van nuttige dagbesteding, als je problemen hebt met een verslaving of als je een gezondere levensstijl wilt ontwikkelen. We staan je bij in je contacten met instanties zoals de schuldhulpverlening of de gemeente. Ook kan je begeleider je in contact brengen met de juiste organisaties.

 

Gezinsondersteuning

 

Onderdeel van ambulante begeleiding is gezinsondersteuning voor het hele gezin. Door allerlei verschillende oorzaken kunnen spanningen in een gezin hoog oplopen. Wij kunnen het gezin helpen om deze problemen met elkaar op te lossen. We zijn er voor kinderen die thuis problemen hebben of ouders wiens kinderen dreigen af te glijden.

 

 

Zinvolle dagbesteding

 

We bieden begeleiding bij het vinden van nuttige dagbesteding. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding zijn, werk of vrijwilligerswerk. We hebben een divers aanbod van eigen werkplekken (o.a. in de horeca en sport). Daarnaast hebben we een groot eigen netwerk. Dat zetten we in om met jou een dagbestedingsplek te vinden die bij je past.

 

 

Begeleid wonen

 

We bieden begeleiding en ondersteuning bij wonen. Dit kan in jouw eigen woning zijn of in één van onze Unite Wonen appartementen. We matchen je met een persoonlijke zorgprofessional die jou ondersteunt. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij het runnen van je huishouden, geldzaken of de omgang met instanties.

 

 

Beschermd wonen

 

Bij beschermd wonen bieden we je intensieve begeleiding in een leefgroep of in een veilige zelfstandige setting. We beheren woonruimtes in verschillende wijken en buurten. Onze zorgprofessionals bieden je intensieve ondersteuning. Afhankelijk van jou vraag kan dat 24-uurs ondersteuning zijn of minder.

 

 

Crisisopvang

We bieden opvang bij spoedeisende problemen en crisissituaties. Bijvoorbeeld als een gezin plotseling te maken heeft met een situatie die bedreigend of onveilig is. De crisishulp kan bestaan uit het geven van een beoordeling over iemands psychiatrische toestand en/of de veiligheid en draagkracht van een gezin. Na de beoordeling kan zo nodig een crisisinterventie plaats vinden. Dat kan met gesprekken thuis of door een vorm van crisisopvang. Bij crisisopvang bieden we een veilige opvang in een beschermde woonomgeving met 24-uurs toezicht.