Samen kunnen we meer!

Ons motto is: samen kunnen we meer. Daarom leveren we niet alleen individuele zorg, maar richten ons ook op de leefomgeving. We zijn diep geworteld in de wijken en werken samen met buurtbewoners, ondernemers, de stad en partnerorganisaties om het welzijn van alle betrokkenen te vergroten. Het grote, diverse netwerk waarover we beschikken, zetten we in om te verbinden. Zo werken we samen aan een mooi Amsterdam waarin voor iedereen een volwaardige plek is.