Gedragswetenschapper

 

Organisatie

Unite Multizorg (UMZ) biedt zorg op maat aan (jong)volwassenen vanaf 17 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. UMZ voorziet in een behoefte op de markt aan kleinschalige zorginstellingen waar oprechte betrokkenheid en persoonlijke benadering centraal staan. We gaan uit van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënt en begeleiden hen bij het vinden van hun plek in de maatschappij. We werken met een integrale aanpak: samen met de cliënt stellen we een plan op dat alle zorgvragen omvat. Daarbij betrekken we het informele en formele netwerk van de cliënt.

De zorg die wij bieden bestaat uit: begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg en trajectondersteuning bij nuttige dagbesteding. We onderscheiden ons met onze eigen werkplekken voor dagbesteding en woonunits voor begeleid en beschermd wonen. Daarnaast hebben we een groot eigen netwerk dat we inzetten om cliënten zorg op maat te bieden.

We hebben onze wortels in Amsterdam Nieuw-West maar zijn inmiddels ook actief in andere Amsterdamse stadsdelen en omliggende gemeenten. Ons motto is ‘Samen kunnen we meer’. Ten behoeve van het bevorderen van zorg en sociale cohesie, werken we nauw samen met netwerkpartners als (lokale) overheidsinstellingen, scholen, werkgevers, wijkbewoners, woningcorporaties en partnerzorginstellingen.

 

Functieomschrijving

De gedragswetenschapper ondersteunt de professionals in de dagelijkse praktijk. De gedragswetenschapper is niet eindverantwoordelijk voor de behandeling maar er is wel een actieve betrokkenheid bij casuïstiek.

Als gedragswetenschapper werk je met jongvolwassenen met een beperkingen en of psychiatrische problematiek. Je voert diagnostisch onderzoek uit.

Voor het onderzoek praat je met cliënten en observeer je hun gedrag. Ook maak je gebruik van de input van andere professionals.

Je levert een vakmatige inbreng bij het op- en bijstellen van begeleidingsplannen. De coördinatie van de zorg is jouw verantwoordelijkheid; je stemt de inbreng van de zorgprofessional goed op elkaar af, bewaakt en evalueert de uitvoering van de begeleiding. Als de hulpverlening dreigt vast te lopen, grijp jij in.

Je adviseert de zorgprofessionals gevraagd en ongevraagd. De leidinggevenden, uitvoerend medewerkers en ouders of verzorgers kunnen rekenen op jouw advies en ondersteuning.

Daarnaast bevorder je de deskundigheid van interne medewerkers. Je geeft voorlichting over rapportages en onderzoeksvragen. Ook lever je bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie. Je signaleert tekortkomingen in het hulpverleningsaanbod en maakt daar verbetervoorstellen voor.

 

Taakomschrijving

 • Adviseren/ondersteunen en deels sturen van collega ambulant begeleiders in hun werk. Gestructureerd en methodisch werken staan centraal.
 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het begeleidingsplan van cliënten
 • Organiseren en voeren van feedback-gesprekken met begeleiders. Verzorgt korte verslaglegging van die gesprekken.
 • Rapportages opstellen als bijlage bij een indicatieaanvraag
 • Voert gesprekken met cliënt over ervaren of potentiële knelpunten op verzoek van de cliënt of organisatie.
 • Organiseert en voert caseloadgesprekken t.a.v. de belasting en kwaliteit van de hulp  en dienstverlening;
 • Is verantwoordelijk voor het casemanagement bij aan haar/hem toegewezen cliënten.
 • Evalueert begeleidingsplannen waarbij onvoldoende progressie meetbaar is.
 • Neemt proactief deel aan intervisie, teamvergaderingen, deskundigheidsbevordering en werkoverleg.

 

Functie-eisen

 • Een afgeronde universitaire opleiding (MSc) agogische wetenschappen, (ortho-) pedagogiek of ontwikkelingspsychologie;
 • Registratie SKJ (of de mogelijkheid om je te registreren)
 • Zorginhoudelijke kennis en ervaring m.b.t. de doelgroep en basiskennis psychiatrie;
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de hulpverlening als gedragswetenschapper;
 • Kennis van de jeugdzorg en WMO;
 • Affiniteit met verschillende culturen en de doelgroep;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
 • Steeds up-to-date wat betreft ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • In bezit van rijbewijs en eigen vervoer;
 • In het bezit van een VOG;
 • Je herkent jezelf in de termen flexibel, geduldig, doorzettingsvermogen, creatief en stressbestendig. Zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Vakantiegeld
 • Eindejaars Bonus
 • Reiskostenvergoeding
 • Pensioen

Soort dienstverband: Fulltime

Salaris conform cao.

 

Informatie en sollicitatie

Als jouw profiel naadloos aansluit op de vacatureomschrijving, ontvangen we graag je cv en motivatie op volgend email adres: info@umz.nl.

Mocht u nog vragen hebben kunt u  contact opnemen via het telefoonnummer 020-233 8136.