Een kind of jongere aanmelden voor hulp

Ben je een arts of werk je als hulpverlener bij een jeugdteam, wijkteam, Veilig Thuis, instelling voor jeugdbescherming of jeugdreclassering? Dan bieden wij de mogelijkheid om een kind of jongere aan te melden voor hulp bij UMZ. Bij het aanmelden gaan we ervan uit dat je hiervoor toestemming hebt van de betrokkenen. Voor kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van de gezaghebbende ouders of voogd. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf toestemming geven.

Als ouder heb je ook de mogelijkheid om zelf je kind aan te melden voor hulp. Hiervoor is echter een verwijsbrief van een arts of een beschikking van de gemeente nodig.

    Gegevens aan te melden jongere

    Gegevens aanmelder / contactpersoon