Vertrouwenspersoon

Cliënten en medewerkers die behoefte hebben aan een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld agressie, ongewenste intimiteiten, zware werkdruk, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk met jouw informatie om.