Cliënten en medewerkers die behoefte hebben aan een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon kunnen terecht bij Nicolette Cremers.

De vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld agressie, ongewenste intimiteiten, zware werkdruk, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk met jouw informatie om.

Je kunt vertrouwenspersoon Nicolette Cremers op de volgende manieren bereiken:

Telefoon: 085-0656971 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00)
Per post: t.a.v. de ambtelijk secretaris,
Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
Email: klachtenbehandeling@eckg-jd.nl
Via de website: www.eckg.nl, pagina ‘een klacht indienen’.